Południowy dopływ rzeki Perebel wartko płynie wąskim korytem pośród licznie powalonych olsz i jesionów. Widok jest urzekający, bo roślinność bujnie porasta brzegi, a zbiorowiska zasilane obficie wodą zachowują swój naturalny charakter. Utrudniony dostęp sprawia, że człowiek rzadziej zapuszcza się w te rejony, w przeciwieństwie do dużych, leśnych zwierząt, które chętnie wędrują wzdłuż linii brzegowej znajdując tu bezpieczne schronienie i dostęp do wodopoju.