Początek roku przyniósł dla Puszczy bardzo ważną wiadomość - wody jest dużo, a miejsca, które trzy lata temu można było przejść suchą nogą obecnie są niedostępne dla człowieka. Nie pomaga nawet specjalne przygotowanie. Marsz po zimnych zagłębieniach, wśród powalonych drzew jest mocno utrudniony nawet w woderach. 

Wysoki poziom wód korzystnie wpływa na podmokłe i bagienne zbiorowiska przyrodnicze, poprawia kondycję zdrowotną drzew oraz stwarza optymalne warunki dla żyjących tu zwierząt, szczególnie płazów.