Zima, która przyszła w tym roku wyjątkowo szybko, obfitowała w obfite opady śniegu, pokrywające puszczę do ostatniej dekady grudnia. Początek roku przyniósł gwałtowne ocieplenie. Dodatnie temperatury, utrzymujące się zarówno w dzień jak i w nocy, spowodowały szybkie roztopy i powstanie licznych rozlewisk w rzece Leśnej Prawej i jej dopływach. Podniesienie stanu wód odnotowaliśmy właściwie we wszystkich puszczańskich rzekach. Utrzymujące się w styczniu opady deszczu wciąż sprzyjają podniesieniu wilgotności wszystkich siedlisk leśnych i uzupełnieniu ubytku wód gruntowych.