Hierarchia obowiązuje także w żeńskich chmarach jeleni. Tu nad porządkiem i bezpieczeństwem stada czuwa najbardziej doświadczona z łań, nazywana licówką. Pod jej opieką przebywają pozostałe łanie i cała zgromadzona młodzież. Przewodniczka doskonale orientuje się w terenie. Unikając niebezpieczeństw i spotkań z drapieżnikami, prowadzi do stałych miejsc dokarmiania. Od podopiecznych wymaga jednak posłuszeństwa. W razie niesubordynacji, zdarza się, że musi siłowo rozstrzygnąć problem. Pogróżki racicami zazwyczaj skutecznie przywracają porządek. Zwłaszcza dla młodszych członków stada, przebywanie pod opieką tak doświadczonej łani jest kluczowe dla ich edukacji. Wpojone zachowania, ale także miejsca i trasy wskazane przez opiekunkę, ułatwią im w przyszłości samodzielne funkcjonowanie.