Nie tylko jelenie łączą się zimą w większe chmary. Na życie stadne decydują się również żubry, a nawet te byki, które w okresie letnim raczej preferowały samotność. Przebywanie w grupie oznacza poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza dla słabszych i młodszych zwierząt. 

Większa aktywność drapieżników jest teraz oczywista. Wilki muszą zabezpieczyć swój byt i nie ma w tym nic dziwnego, że w zimowe miesiące zuchwalej szukają pokarmu. Doskonale są przy tym w stanie ocenić i wykorzystać słabe strony przeciwnika. Jednak atak nawet na osłabionego żubra, ale przebywającego w otoczeniu stada, nie będzie w zakresie ich możliwości.