Tym razem obserwujemy męską chmarę jeleni. U pary młodych byczków widzimy ubytki w porożu, zapewne jelenie utraciły już tyki w trakcie rykowiska. To właśnie w czasie godów potyczki samców przybierają na sile i przepychanki prowadzą do ostrej walki. 

Brak pełnego poroża nie sprzyja bytowaniu zwierząt. Ciężar rozłożony jest nierównomiernie i byk dotkliwie odczuwa dyskomfort. Ponadto jego oręż nie jest już tak sprawnym narzędziem do obrony. 

Mimo utraty pełnego poroża jelenie nie zaprzestają potyczek. W wolnych chwilach szlifują umiejętności, być może w przyszłości przejmą rolę dominujących samców w swoim rewirze.