Zanim zwierzęta ugaszą pragnienie, uważnie rozglądają się, czy nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Niedogodnością oczka wodnego jest jego położenie, niemal na samym środku polany. Na szczęście woda zgromadzona jest w lekkim zagłębieniu, a z dwóch stron otacza ją wyższa roślinność. Z tej naturalnej osłony sarny zmyślnie korzystają.