Borsuki chyba nie odeśpią nocnych harców, bo tuż nad ich norą rozlega się dzisiaj donośny stukot. W ciągu dnia chętnie tu zagląda ciekawski lis, jenoty, a nawet jelenie i żubry spragnione piaskowej kąpieli. Tym razem pojawili się goście wyjątkowi, z jakże pożyteczną wizytą. Inwentaryzacji drzew nad borsuczą norą dokonały bowiem dwa piękne dzięcioły.