Lis zwykł chodzić stałymi szlakami. Nauczony doświadczeniem zagląda w dobrze znane rejony i miejsca, w których wcześniej znalazł pożywienie. 

Ważnym składnikiem lisiej diety są gryzonie. Wypatruje ich na dnie lasu, gdzie małe ssaki przemykają wśród runa. Poluje równie sprawnie nocą jak i w dzień. 

Lisy nie zapadają w zimowy sen. Zimą zmieniają futro na gęstsze, częściej też korzystają z ofiar upolowanych przez większe drapieżniki.