Leżące w puszczy martwe pnie jeszcze przez wiele lat mogą dawać schronienie kolejnym organizmom. Proces rozkładu drewna zależy od wielu czynników. Dłużej wytrzymają spróchniałe pnie drzew, których wiatr nie przewrócił na ziemię. Silne kłody dębowe potrafią przetrwać nawet sto lat. Drzewo szybciej rozkłada się w miejscach wilgotnych niż suchych. Dużo zależy także od zasiedlających je organizmów.