Nazwa pierścieniaka grynszpanowego pochodzi od koloru grzyba, określanego jako grynszpanowy odcień zieleni. Drobne, białe plamki na brzegu owocnika są pozostałością po osłonie, która łączyła w młodości trzon z kapeluszem.

W niektórych źródłach opisywany jest jako grzyb jadalny, w innych jako trujący - lepiej więc omijać z daleka. Ostatnie badania potwierdzają działanie antynowotworowe ekstraktów uzyskiwanych z grzybni pierścieniaka, zawierającej polisacharydy.

Owocniki pojawiają się jesienią i są dość pospolite.