Długi dziób bekasa kszyka przydaje się przy wydłubywaniu z płycizny drobnych bezkręgowców. Bekasy przeczesują w tym celu tereny podmokłe i brzegi puszczańskich rozlewisk. Okolice te są również ich miejscem gniazdowania. Bekasy prowadzą skryty tryb życia, a czarno-szaro-brązowe ubarwienie stanowi doskonały kamuflaż, by pozostać niezauważonym w roślinności przybrzeżnej. Gniazdo, uwite z liści turzycy, umieszczone jest bezpośrednio na ziemi i gdyby nie wspomniane cechy tych ptaków, byłoby dość łatwym celem dla drapieżników.