Czy Jan Brzechwa miał rację starsząc dzieci wierszem, w którym „dzik jest dziki, dzik jest zły”? Patrząc na nocną wędrówkę dzika, słowa poety wydają się nieco przesadzone. Proszę tylko popatrzeć z jaką lekkością spaceruje to wielokilogramowe zwierzę, strzygąc uszami i radośnie wymachując ogonem.

Ogon dzika jest dość długi, kończy go kita dłuższych włosów nazwana chwostem. U odyńców (samców) jest bardziej widoczna niż u loch (samic). Ogon jest ważnym sygnałem mówiącym o nastroju dzika. Gdy dzik atakuje unosi ogon do góry. Jeśli jednak chwost zwisa, możemy czuć się bezpiecznie. Zwierzę jest wówczas spokojne.

Bohater naszego filmu wydaje się być zatem w pełni zrelaksowany, wymachując chwostem na lewo i prawo. Nie taki zwierz straszny, jak go malują.