Klępa prowadzi przez puszczę łoszaka, a młode, mimo ogromnej różnicy wzrostu, rzadko oddala się od matki, dzielnie dotrzymując jej kroku. Karmiony jest jeszcze mlekiem, ale już podjada zielone, naśladując w tym przewodniczkę. Orzechowe umaszczenie łoszaka wraz z wiekiem będzie się zmieniać, by pod koniec lata przybrać kolor podobny do dorosłych zwierząt.