Choć rośliny kojarzymy raczej z organizmami samożywnymi, to niektóre pokarm zdobywają kosztem innych organizmów. Gnieźnik leśny pasożytuje na grzybach, których grzybnia znajduje się pod ziemią. Ten bezzieleniowy storczyk większość życia pozostaje więc niewidoczny, jedynie w okresie kwitnienia pojawia się na krótki czas. W zapłodnieniu biorą udział niewielkie muchówki, a gdy nasiona dojrzeją, dalszy ich rozwój następuje na grzybni, która jest niezbędna do skiełkowania. 

Początek kwitnienia przypada na maj. Kwiaty występują raczej nielicznie, po kilka sztuk. Zdarza się to najczęściej w gradach. Spotkanie z tak liczną grupą należy do rzadkości, w jednym miejscu kwitło około trzydziestu storczyków.