Podczas gdy poroże jeleni wciąż jest jeszcze w fazie wzrostu, samce saren mają już w pełni ukształtowane parostki. Ich sezon godowy rozpoczyna się znacznie wcześniej, bo już w lipcu. Resztki scypułu (skórki ochronnej okrywającej wieńce) zwierzęta pozbywają się ocierając o pnie drzew i gałęzie. W zależności od gatunku tych roślin, parostki zyskują różne odcienie barw, a po tym doświadczony obserwator jest w stanie domyślić się na jakich terenach, albo wśród jakich roślin przebywał koziołek.

Zanim na dobre rozpocznie się sezon gotowy, męskie stada rozpadają się, a samce szukają odosobnienia i bronią wybranych terytoriów przed intruzami.