Grubodziób nie traci czasu i choć sam cały mokry, spieszy na poszukiwanie przysmaków, które wyciągnął na powierzchnię ulewny deszcz. Od maja do czerwca grubodzioby mają okres lęgowy, samica składa 3 - 6 jaj, które wysiaduje około dwóch tygodni. Przez kolejne dwa tygodnie rodzice dokarmiają pisklaki dostarczając pokarm do gniazda. Szczególnie teraz przyda się więc obfity, wysokoenergetyczny posiłek złożony z dorodnych dżdżownic.

W Puszczy Białowieskiej grubodzioby preferują miejsca świetliste, z przewagą drzew liściastych. Chętnie odwiedzają też okolice zbiorników wodnych.