Jelenie potrzebują tylko jedną godzinę snu w ciągu doby, ale nie jest to jedyna forma odpoczynku. Zwierzęta szukają bezpiecznych miejsc w puszczy, które pozwoliłyby na kilkuminutowy odpoczynek. Zabagniony teren to jedna z takich lokalizacji, tu wilki zapuszczają się mniej chętnie. Podczas takiego postoju czujność w dalszym ciągu jest wzmożona, samce rozglądają się raz po raz wokół siebie i węszą. Muszą zachować ostrożność nawet w chwilach relaksu. Po kilku minutach ruszają dalej.