Jelenie wypracowały własne reguły bezpieczeństwa w poruszaniu się po puszczy. Zwróćcie uwagę, że na początku, na polanę wyszedł tylko jeden z nich. Drugi zatrzymuje się i czeka na rozwój wydarzeń, a gdy uzna, że przejście jest bezpieczne, dogania pierwszego i dalej idą już razem. Tym drugim jest zazwyczaj starszy, bardziej doświadczony byk. Może to trochę nie koleżeńskie, z naszej ludzkiej perspektywy, ale wśród jeleni jest to powszechna praktyka, która ratuje chmarę przed zasadzką drapieżników.