Mech przyczepiony jest do podłoża za pomocą specjalnych chwytników. Są one substytutem korzeni. Nie pobiera jednak za ich pomocą żadnych substancji odżywczych. Rozprzestrzenia się na duże odległości za pomocą zarodników. W jednej zarodni powstaje ich kilkaset tysięcy.