Dużo mniejszy samiec ropuchy szarej usadowił się na wybrance i mocno ją trzyma przednimi odnóżami pod pachami. W miłosnym uścisku nurkują wspólnie, ona składa w wodzie sznury skrzeku zapładnianego przez samca. Potomstwo raczej nie przypomina rodziców, młode kijanki odżywiają się głównie glonami, po wyjściu z wody ropuszki polują na dżdżownice i owady. 

Ropucha szara jest obok żaby śmieszki największą przedstawicielką płazów w Polsce. Można ją nazwać gatunkiem długowiecznym, gdyż dożywa nawet 30 lat.