W Puszczy Białowieskiej znajdziemy wiele gatunków mchu porastającego spróchniałe pnie i kłody. Część z nich trudno odnaleźć w zwykłych lasach, gdzie wywóz martwych drzew znacznie ogranicza ich różnorodność. Co więcej, duża ilość próchniejących pni oznacza też życie dla kolejnych gatunków grzybów, porostów, czy owadów.