Przez ostatni rok wody w lesie nie brakowało. Biorąc pod uwagę wcześniejsze, suche lata, 2021 rok był wręcz znakomity z perspektywy świata roślin. Odżyły szczególnie drzewa, wrażliwe na brak wody łęgi i olsy oraz wszystkie gatunki związane z obecnością wody płynącej i stojącej w śródleśnych zagłębieniach.

Obecność wody w puszczy ma kolosalny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, szczególnie teraz, gdy zabite przez kornika świerki w większości leżą już na ziemi. Ich przesiąknięte żywicą, wysuszone drewno w początkowej fazie jest szczególnie łatwopalne. Wystarczy jednak długotrwały deszcz, trochę ciepła i bezwietrzna pogoda, a wówczas szybko pojawiają się grzyby rozkładając drewno.

Klimatolodzy zapowiadają zwiększenie sumy rocznych opadów. To dobry prognostyk. W puszczy zmianę widać już gołym okiem, zwłaszcza kiedy znaczna część terenów znowu staje się bagienna i trudno dostępna.

Autor: Wuev