Bardzo silny terytorializm wilka powoduje, że watahy dokładnie pilnują granic swoich obszarów. Teren zaznaczają moczem. Na leśnych duktach, w widocznym miejscu zostawiają również swoje odchody. Ich silny zapach z daleka sygnalizuje granicę terytorium. Jej przekroczenie może spowodować walkę między watahami.