Trwają Prace nad reformą funkcjonowania parków narodowych w Polsce. Projekt ustawy o parkach narodowych ma ułatwić zakładanie nowych parków, a także usprawnić funkcjonowanie istniejących.

Główna zmiana polega na powołaniu jednej instytucji nadzorującej „Polskie Parki Narodowe” - do tej pory wszystkie parki narodowe stanowiły oddzielne jednostki, z niezależnymi budżetami. Połączenie ich w jedną organizację ma ułatwić zarządzanie finansami i zabezpieczyć przed sytuacjami kryzysowymi (w tym celu ma też powstać specjalny fundusz rezerwowy). Nadwyżki finansowe będą mogły teraz trafiać do mniej zamożnych parków.

Na poprawę sytuacji parków narodowych mają też wpłynąć nowe źródła finansowania. W budżecie na 2022 rok pula środków ma być wyższa o 45 procent. Obok dotacji z budżetu państwa, przychody powiększą również wpłaty dokonywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z funduszu leśnego.

Od momentu wejścia w życie ustawy, wszyscy pracownicy parków narodowych będą wchodzili w skład jednej organizacji - Służby Parku Narodowego. Oprócz jednolitego umundurowania, strażnicy zyskają nowe kompetencje w zakresie ochrony przyrody i zwalczania przestępstw. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało też podwyżki dla pracowników parków.