Podczas gdy samice sarny łączą się zimą w większe rudle, kozły częściej wybierają samotny tryb życia. Spotykamy je zwłaszcza na obrzeżach lasu, z bogatym podszytem, w miejscach porośniętych licznymi krzewami, które zapewniają schronienie i istotne źródło pokarmu. Jakość pożywienia jest teraz szczególnie ważna, zimą starsze samce nakładają nowe poroża. Moment zrzucenia parostków uzależniony jest bowiem m.in. od wieku zwierząt. Od grudnia nowe parostki rosną na głowach rogaczy powyżej piątego roku życia.

A tymczasem nasz, nieco młodszy koziołek, wnikliwie bada okolicę, przy okazji sprawdzając wszelkie niepokojące sygnały.