U łosi możemy rozróżnić dwa typy poroża. Część byków na głowie nosi wieńce o wyglądzie rozłożystych łopat. W Polsce częściej jednak poroże łosi przypomina wyglądem te, które mają jelenie. Ma postać tyk, od których odchodzą kolejne rozgałęzienia. Właścicieli tego typu poroża nazywamy badylarzami.