Efektem łosiej miłości są przemiłe stworzenia zwane łoszakami. Przychodzą na świat w maju i na początku czerwca, zwykle jeden lub dwa cielaki. Już po trzech dniach od urodzenia podążają za swoją mamą. Klępa jest zaś niezwykle troskliwą opiekunką. Przez pierwsze cztery miesiące karmi młode mlekiem, później łoszaki przechodzą na pokarm stały.

Dojrzałość płciową samice osiągają w wieku 2 lat, samce zaś rok później. Największą mocą sił witalnych mogą cieszyć się w 10 roku życia, które średnio trwa około 20 lat.