Przed laty zaliczano piecuszka do rodziny pokrzewek, ale obecnie w podziale systematycznym ptak ten znajduje się u świstunek. Piecuszki to ptaki niewielkie, o długości ciała około dziesięciu centymetrów. Dla porównania wróbel zwyczajny jest niemal dwa razy większy, osiągając długość nawet do osiemnastu centymetrów. To wszystko oczywiście razem z ogonami.

Do piecuszka bliźniaczo podobny jest pierwiosnek. Ptaki te różnią jednak dwie zasadnicze cechy. Pierwsza, to wydawane dźwięki (czasem, w odróżnianiu gatunków bardzo przydaje się znajomość ptasich odgłosów). Druga różnica dotyczy wyglądu nóg. U pierwiosnka są one niemal czarne, natomiast u piecuszka wyraźnie jaśniejsze. Poza tymi dwoma szczegółami ptaki te nie różnią się niemal niczym. Zajmują też podobne środowisko, co dodatkowo przysparza kłopotów w oznaczaniu gatunku.