Łątki, to delikatne ważki, można odnieść wrażenie, że mocniejszy podmuch wiatru były je w stanie dosłownie porwać Jakoś sobie jednak radzą, choć ich lot jest niezwykle subtelny.
Łątka wczesna, to ważka nieduża, osiągająca niewiele ponad czterdzieści milimetrów rozpiętości skrzydeł i podobną długość ciała. Owad należy do rodziny łątkowatych, wśród których są też tężnice, oczobarwnice i nimfa stawowa, a wszystkie potrafią być do siebie niezwykle podobne. Jedną z głównych cech rozpoznawczych stanowi rysunek na poszczególnych segmentach odwłoka. Pomocne może być też wybarwienie oczu i charakterystyka części twarzowej.
Może ktoś zapyta - po co w ogóle umieć je rozróżniać, skoro i tak wszystkie wyglądają niemal tak samo? No właśnie warto, zwłaszcza dlatego, iż są do siebie bardzo podobne, bo prócz zewnętrznego podobieństwa potrafią się znacznie różnić, choćby częstością występowania. Dla przykładu, łątka wczesna jest gatunkiem pospolitym, nie tylko w Puszczy Białowieskiej. Podobne do nie łątki: ozdobna i zielona, to już gatunki o wiele rzadsze i zasługujące na troskę, a przecież interesuje nas zachowanie bioróżnorodności.
Szczególną uwagą w ostatnich latach objęto choćby stanowiska iglicy małej, dla której leśnicy tworzą strefy ochronne. Nie zapominajcie, że człowiek może mieć wpływ w zakresie ochrony tych ciekawych owadów.
Wracając jednak do Puszczy Białowieskiej i naszej łątki wczesnej, jest to gatunek pospolicie występujący nie tylko w Puszczy Białowieskiej. Z powodzeniem możecie jej wypatrywać również w waszej okolicy. Warto jej poszukiwać i obserwować nie tylko w celu zaspokojenia własnej ciekawości, czy taka ważka istotnie występuje. Każde wyjście w teren może przecież poskutkować odkryciem gatunku rzadkiego, a to już nie byle jaka przygoda. Dobra dokumentacja zdjęciowa i podanie lokalizacji naukowcom zajmującym się monitorowaniem fauny, to cenna pomoc w uzupełnianiu mapy występowania owadów.