Mama małego żubra jest niezwykle czułą opiekunką. Nie zostawia młodego nawet na chwilę. W sytuacji zagrożenia, stado solidarnie pomaga jej w obronie. Zdarzało się, że młode znalazły się w tarapatach zaatakowane przez wilki. Dorosłe żubry natychmiast wkraczały do akcji. Otaczały przerażone maleństwa okręgiem, potężnym ciałem oddzielając je od drapieżników.