Zdarza się, że idąc po śladach wilka, jesteśmy przekonani, iż należą do jednego drapieżnika. Jak wielkie jest nasze zdziwienie, gdy nagle jeden ślad zamienia się w trzy oddzielne. Mówimy, że wataha sznuruje, gdy wilki jeden za drugim idą po swoim śladzie.