Tropienie wilków, podążanie za nimi krok w krok doprowadzają do ciekawych miejsc, ale i wiele mówią o samych zwierzętach. Czytanie ich historii po zostawionych śladach jest fascynujące. Odciśnięte tropy, znaki w postaci wydrapanej ściółki na rozstaju dróg, odchody z wyraźnymi fragmentami sierści, a dalej wyleżane miejsca, w których odpoczywały.  Każdego dnia instynkt przetrwania każe im podążać za ofiarą.

Nie zaskakuje więc dalej i taki widok, bo ślady wilków, to również pozostawione resztki upolowanych przez nie zwierząt. Tym razem był to dorodny jeleń.

Autor: Wuev