O pozycji samców w stadzie decyduje bezpośrednia konfrontacja. W czasie rui, byki często muszą przekonywać samczą konkurencję o swojej przewadze. Na szczęście zwykle kończy się na gniewnych pozach i potupywaniach. Słabszy osobnik w porę orientuje się, że lepiej szukać szczęścia pośród innych krów. Bywa jednak i tak, że dochodzi do zażartej bitwy. Czasem również na śmierć i życie.