Podczas gdy w zachodnich regionach Polski jelenie już zrzucają swoje poroża, na wschodzie kraju, w Puszczy Białowieskiej czas zrzutów jeszcze przed nami. Swoje okazałe poroża jelenie gubią tu zazwyczaj wraz z pierwszymi oznakami wiosny i nagłym ociepleniem.

Zrzucanie starego poroża i budowanie nowego, to proces coroczny u zwierząt jeleniowatych. Rozpad poroża zaczyna się wraz ze spadkiem poziomu testosteronu we krwi. W tkance kostnej, u podstawy poroża tworzą się jamy, które powiększają się, aż wreszcie poroże odpada. Miejsce po starych tykach na początku krwawi, ale dość szybko się zabliźnia, obrastając skórką pokrytą gęstymi włoskami. Owa skórka to scypuł, który ochrania nowe poroże. Dostarcza do niego substancje odżywcze, a gdy nowe badyle są już całkowicie uformowane, wysycha i jest wycierana o roślinność.