Ten mało rzucający się w oczy grzyb to drobnoporek modry, znany w okolicach Puszczy Białowieskiej także pod nazwą białak. Jest to grzyb jednoroczny, a na zdjęciu widzimy młode owocniki, które dopiero z czasem stają się ciemnoszare. U starszych owocników biała pozostaje jedynie krawędź.

Grzyb ma w Puszczy Białowieskiej doskonałe warunki do rozwoju, porasta bowiem martwe drewno drzew iglastych, przede wszystkim świerka.