W ślad za pierwszym porożem przychodzi czas na pierwsze potyczki i związane z nimi emocje. Nasz szpicak jest dopiero dwulatkiem, to jaki oręż pojawi się w kolejnych latach zależy od warunków bytowych zwierząt, zasobności w pokarm oraz jakości pożywienia. 

Dochodzące odgłosy świadczą o tym, że pojedynek się jeszcze nie skończył. Światła z kamery odbijają się w oczach reszty chmary, trwają też walki innych byków.