Nie tylko żubry, ale także sarny przeniosły się w poszukiwaniu pokarmu na uprawy rolnicze. Zasiewów w bezpośrednim sąsiedztwie puszczy mamy pod dostatkiem, a łanie i sarny zagospodarują zasiewy nawet znacznie oddalone od puszczy. Mimo obfitej pokrywy śnieżnej, bez trudu dokopują się do oziminy. Żyto, pszenżyto, czy rzepak to uzupełnienie tego co zwierzęta pozyskają z witek gałęzi, krzewinek. Oczywiście sarny skorzystają też w trudnych chwilach z leśnych stołówek. Nie wszędzie królują żubry. Przy obfitości dokarmiania, każde ze zwierząt znajdzie swoje miejsce.