Kozły sarny zrzucają poroże już pod koniec jesieni. Wynika, to z naturalnych zmian zachodzących w tkance kostnej. W miejsce starych parostków co roku wyrastają nowe.

Ciekawym jest fakt, że chociaż wszystkie samce z grupy jeleniowatych gubią wieńce, to każdy w innym terminie. Jeleń traci poroże w lutym, natomiast łoś w grudniu i styczniu.

Termin zrzutów zależy także od wieku zwierzęcia. Młode kozły, dłużej noszą swoje parostki od starszych osobników, które wieniec tracą już w październiku.