Z podziwem obserwujemy jak mała wiewiórka biega po lesie w poszukiwaniu pokarmu. Wraz z nadejściem jesieni musi nie tylko zadbać o bieżące potrzeby, ale także zabezpieczyć swój byt na zimę. Dlatego teraz, gdy w puszczy pełno dojrzałych owoców i nasion, ciężko pracuje po kilka godzin dziennie. Aby przetrwać zimę musi nazbierać około dziesięciu tysięcy orzechów i żołędzi. Skrzętnie je chowa po kilku dziuplach, niektóre zaś zakopuje. Gdy spadnie pierwszy śnieg, będzie już zdana wyłącznie na jesienne zdobycze.