„Przyroda na zdalnym” - opracowanie scenariusza zdalnych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii i klimatu na przykładzie ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Przyroda z rodzicem w terenie” - opracowanie scenariusza zdalnych zajęć terenowych z pomocą rodzica, z zakresu szeroko pojętej ekologii i klimatu na przykładzie ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

W konkursie mogą brać udział nauczyciele szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych z terenu całej Polski.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów za trzy pierwsze miejsca:

- za zajęcie I miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 7 000,00 zł,
- za zajęcie II miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 5 000,00 zł,
- za zajęcie III miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 3 000,00 zł.

UWAGA: termin składania prac został przedłużony. Szczegóły powyżej. 

Prace należy przesyłać elektronicznie. Jeśli nie są wykonywane techniką cyfrową, to należy je zeskanować lub sfotografować. Zgłoszenia do konkursu oraz prace przesyłać należy za pomocą formularza zgłoszeń poniżej. Rozstrzygniecie konkursów planowane jest na 29.04. W razie pytań prosimy o kontakt puszczatvkonkurs@gmail.com

Zachęcamy do zgłoszeń i życzymy powodzenia!

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu:
„Przyroda na zdalnym”
„Przyroda z rodzicem w terenie”
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Patronat honorowy: