„Król Puszczy Białowieskiej” - wykonanie prezentacji na temat populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Turystyka w Białowieskim Parku Narodowym” - wykonanie prezentacji na temat uprawiania turystyki w Białowieskim Parku Narodowym - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Puszcza Białowieska w wydawnictwach” - wykonanie prezentacji na temat wydawnictw promujących walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Leśnik to gospodarz Puszczy Białowieskiej” - napisanie rozprawki pt. „Leśnik to gospodarz Puszczy Białowieskiej” - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

Konkurs skierowany do uczniów szkół leśnych, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów za trzy pierwsze miejsca:

- za zajęcie I miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 5 000,00 zł,
- za zajęcie II miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 3 000,00 zł,
- za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa o wartości nieprzekraczającej: 2 000,00 zł.

UWAGA: termin składania prac został przedłużony. Szczegóły powyżej. 

Prace należy przesyłać elektronicznie. Jeśli nie są wykonywane techniką cyfrową, to należy je zeskanować lub sfotografować. Zgłoszenia do konkursu oraz prace przesyłać należy za pomocą formularza zgłoszeń poniżej. Rozstrzygniecie konkursów planowane jest na 29.04.  W razie pytań prosimy o kontakt puszczatvkonkurs@gmail.com

Zachęcamy do zgłoszeń i życzymy powodzenia!

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu:
„Król Puszczy Białowieskiej”
„Turystyka w Białowieskim Parku Narodowym”
„Puszcza Białowieska w wydawnictwach”
„Leśnik to gospodarz Puszczy Białowieskiej”
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Patronat honorowy: