„Zapadło mi w pamięci” - narysowanie lub namalowanie obrazu Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Moje zdjęcie w mojej puszczy” - wykonanie fotografii w Białowieskim Parku Narodowym - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Puszcza domem…” - napisanie opowiadania lub artykułu o gatunkach zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

„Ryś – kot z Białowieży” - wykonanie prezentacji na temat populacji rysi w Puszczy Białowieskiej - [Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 roku]

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych z terenu powiatów: hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, bialskiego, białostockiego, wysokomazowieckiego oraz z terenu Miasta Białystok

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów za trzy pierwsze miejsca:

- za zajęcie I miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 4 000,00 zł,
- za zajęcie II miejsca nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej: 2 500,00 zł,
- za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa o wartości nieprzekraczającej: 1 500,00 zł.

W konkursie przewidziana jest także nagroda rzeczowa dla szkoły, która zgłosiła zwycięzcę konkursu o wartości nieprzekraczającej: 2 000,00 zł. 

UWAGA: termin składania prac został przedłużony. Szczegóły powyżej. 

Prace należy przesyłać elektronicznie. Jeśli nie są wykonywane techniką cyfrową, to należy je zeskanować lub sfotografować. Zgłoszenia do konkursu oraz prace przesyłać należy za pomocą formularza zgłoszeń poniżej. Rozstrzygniecie konkursów planowane jest na 27.04. W razie pytań prosimy o kontakt puszczatvkonkurs@gmail.com

Zachęcamy do zgłoszeń i życzymy powodzenia! 

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu:
„Zapadło mi w pamięci”
„Moje zdjęcie w mojej puszczy”
„Puszcza domem…”
„Ryś – kot z Białowieży”
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Patronat honorowy: