Przemierzając podmokłe olsy wzdłuż rzeki Perebel dostrzegliśmy świeże ślady pozostawione przez bobrzą rodzinę. Ścięte, grube leszczyny, pojedyncze olsze i magazyny żerowe w postaci złożonych w kilku miejscach gałęzi oraz pędów, świadczą, że zwierzęta planują tu przetrwać zimę. Wybrały miejsce, gdzie naturalny bieg rzeki tworzy zakole, a spływ wody jest najwolniejszy. Tu poziom wody wyraźnie wzrósł, a najbliższe otoczenie zamieniło się w sporych rozmiarów grzęzawisko. Najpewniej bobrza rodzina przeniosła się z pobliskiego Topiła, gdzie wcześniej zakładała nory w skarpie drogi przylegającej do stawu.