Przeplatka atalia – jeden z trzech podobnych przedstawicieli rodzaju przeplatka występujących w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska jest obszarem występowania trzech, bardzo podobnych gatunków motyli z rodzaju przeplatka. Najpospolitszym z nich jest przeplatka atalia, a o wiele rzadziej spotkać można na tym terenie jeszcze przeplatkę aurelię oraz przeplatkę britomartis. Różnice w wyglądzie wymienionych gatunków są subtelne, a dotyczą przede wszystkim spodniej strony skrzydeł. Przeplatka atalia należy do najliczniej i najpowszechniej spotykanych gatunków motyli dziennych w naszym kraju, co wynika prawdopodobnie z jej szerokiego zakresu tolerancji względem środowiska. Gatunek ten spotkać można zarówno w miejscach suchszych, jak i wilgotnych, najczęściej na śródleśnych polanach, wrzosowiskach, a także wzdłuż dróg. Wśród roślin pokarmowych tej przeplatki wymienia się babkę lancetowatą i wąskolistną, a także przetacznik ożankowy. W naszym kraju wciąż jeszcze możemy się cieszyć licznym występowaniem omawianego motyla, którego liczebność w wielu rejonach zachodniej Europy znacząco maleje.