Para motyli zorzynka rzeżuchowca w trakcie kopulacji

Dorosłe motyle zorzynka rzeżuchowca można spotkać już w kwietniu, przez co gatunek jest jednym z najwcześniej pojawiających się motyli dziennych w naszym kraju. W oczy rzucają się szczególnie samce, które posiadają na przednich skrzydłach charakterystyczne, pomarańczowe plamy. Ubarwienie samic jest bardziej skromne – wierzch skrzydeł mają prawie w całości biały, a jedynie przy wierzchołkach przedniej pary występują ciemne pola. Od spodu ubarwienie skrzydeł u obu płci jest bardziej maskujące, w postaci marmurkowego desenia o zielonym zabarwieniu. Motyl ten najczęściej występuje na wilgotnych łąkach i skrajach lasów, skąd czasem wędruje na znaczne odległości i wówczas może być spotykany także w mniej dogodnych, suchszych stanowiskach. 

Gąsienice odżywiają się kilkoma gatunkami roślin, najchętniej jednak na gatunkach z rodzaju rzeżucha, stąd zresztą wywodzi się nazwa tego motyla. Poczwarki są przyczepione do łodyg roślin za pomocą jedwabnej przepaski utkanej przez gąsienice. Mają one interesujący wygląd, bowiem posiadają na głowie długi wyrostek, przez co przypominają kolce. Zorzynek należy do malejącej grupy motyli dziennych, o wciąż jeszcze dużej liczebności w całym kraju.