Kto niesie koronę?

Rozwój poroża u jeleni zależy od wielu czynników, nie tylko od ich wieku, ale także środowiska i rodzaju pożywienia. Jeleń, który odwiedził nas jako pierwszy miał wieniec symetryczny. Każda z tyk miała podobny kształt i taką samą ilość odgałęzień. Nie zawsze jednak rozwój poroża następuje w sposób tak harmonijny. Najlepszym przykładem jest drugi bohater naszego filmu. Jego wieniec składa się z dwóch tyk, które znacznie różnią się od siebie, zarówno ilością odgałęzień jak i zakończeniem. Na szczycie lewej strony wieńca dostrzeżemy rozgałęzienie składające się z dwóch odnóg - nazywane widlicą. Prawą stronę wieńczy zaś korona - zakończenie składające się z trzech odnóg.