Jeśli znajdziecie nawet tak piękny kwiat bodziszka leśnego, pod żadnym pozorem nie zrywajcie. Zapewnia on przetrwanie niezbyt licznego motyla - modraszka eumedona. Motyle tego gatunku składają jaja wewnątrz kielicha kwiatowego bodziszka. Najczęściej pojedynczo. Z białych jaj wylęga się larwa, która żeruje później na rozwijających się nasionach. Gąsienica motyla spędza zimę pośród roślinnych resztek, by wraz z nadejściem wiosny kontynuować żer, ale tym razem już na rozwijających się liściach.

Z pewnością łatwo wam będzie rozpoznać dorosłego motyla. Bo choć mowa o modraszku, to wcale nie jest on barwy modrej, niebieskiej, czy fioletowej, ale brązowawej, połyskującej. Jedynie spodnia strona skrzydeł jest typowo „modraszkowata”, a sam rysunek nieco podobny do modraszka ikara.

Autor: Artur Hampel