Dzięcioł białogrzbiety to rzadki w naszym kraju gatunek. Nawet w Puszczy Białowieskiej należy do rarytasów ornitologicznych. Związany jest ze starymi drzewostanami liściastymi, spotkać go można w pobliżu dolin rzecznych, głównie w łęgach, olsach i grądach. Zazwyczaj żeruje w niższych partiach drzewostanu. Samiczkę dzięcioła udało nam się sfotografować w pobliżu doliny rzeki Leśnej.