Podczas gdy dorosłe żubry zajęte są opieką nad najmłodszym potomstwem, młodzież trzyma się razem, spędzając czas na wspólnej zabawie. Jedną z ulubionych rozrywek, której oddają się zarówno samice jak i byczki, jest przepychanie się rogami. Czyżby jednak tylko o zabawę tu chodziło? Pamiętajcie, że rogi żubra, to bardzo groźna broń, przed którą czują respekt wszystkie puszczańskie zwierzęta. Krowa i byczek oddając się rozrywce, przy okazji nabywają cenne umiejętności obronne. Oby nie musiały ich wykorzystywać w dorosłym życiu.